minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Mwy o wybodaeth am y ddogfen hon

Mae yna nifer o wahanol ffyrdd y gallwch chi wasanaethu’r Eglwys trwy weinidogaethau comisiynedig a thrwyddedig yr Eglwys yng Nghymru. Mae’r llyfryn hwn yn cynnig trosolwg o’r gweinidogaethau hyn. Wrth i chi ei ddarllen a myfyrio arno, holwch Dduw, yn eich calon: ‘A oes rhywbeth yma i mi?’


Cymraeg

More info about this document

There are a number of different ways in which you can serve the Church through the commissioned and licensed ministries of the Church in Wales. This booklet offers an overview of these ministries. As you read it and reflect upon it, ask God, in your heart, ‘Is there something here for me?’