minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Mwy o wybodaeth am y ddogfen hon

Fel Cristnogion, fe’n gelwir i addoli, tyfu a charu ym mhob agwedd o’n bywydau beunyddiol; ond sut ydym i sicrhau cydbwysedd rhwng ein gweithgareddau bob dydd a’n amser gweddi a’n hymrwymiad i’r Eglwys? Mae Llwybr Deiniol yn galw ar bob hun ohonom, yn bersonol, i feddwl yn ofalus am rai o elfennau sylfaenol y bywyd Cristnogol ac i wneud rhai ymrwymiadau sylfaenol sy’n gydnaws â’n patrwm a’n trefn ddyddiol.

Cymraeg

More info about this document

As Christians we are called to worship, grow and love in every part of our daily lives; but how do we balance our day- to-day activities with times of prayer and a commitment to the Church? St Deiniol’s Way invites each of us, personally, to think through some foundational elements of the Christian life and to make some fundamental commitments that fit in with own daily pattern and routine.