minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Anerchiad Ordeinio 2019

Bydd Iesu'n defnyddio eu traed i fynd allan o gwmpas trefi a phentrefi Gogledd Cymru, i chwilio am yr unig a'r rhai coll, i sefyll dros y rhai sy'n wan neu dan ormes. Ac i gerdded gydag eraill ar eu taith ffydd.

Mae anerchiad y Parchedig Ddr Mandy Ford (Cyfarwyddwraig Gweinidogaeth, Eglwys Loegr) yn ein Gwasanaeth Ordeinio yng Nghadeirlan Bangor ar 29 Mehefin 2019 (yn seiliedig ar Ioan 21.15-19) ar gael wrth glicio yma.

Mae trawsgrifiad hefyd ar gael.

Cymraeg

Ordination Address 2019

Jesus will use their feet to get out and about in the towns and villages of North Wales, to seek out the lonely and the lost, to stand up for those who are week or oppressed. And to walk with others on their journey of faith.

The address given by Rev Dr Mandy Ford (Director of Ministry, Church of England) at this year’s Ordination Service in Bangor Cathedral on 29 June 2019 (based around John 21.15-19) is now available to listen to by clicking here.

A transcript is also available.