minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Gwasanaeth y Gadawyr 2019

Nid y bobl fwyaf clyfar, cryf, pwysig na chyfoethog oedd y disgyblion. Nid oedd pawb yn eu hoffi nhw. Roedd un yn gasglwr trethi ac roedd rhai yn bysgotwyr. Dyma’r bobl wnaeth Iesu ddewis yn gyntaf i fod yn ffrindiau agos iddo. Nid rhain oedd unig ffrindiau Iesu. Gwnaeth e ffrindiau newydd trwy’r amser. Mae e wedi dy ddewis di i fod yn ffrind iddo. Mae e’n gwybod popeth amdanat ti – Iesu wnaeth dy greu di!

Mae symud i ysgol newydd yn gyffrous ac yn ofnus – yn enwedig ar ben dy hun. Ond, cofia, dwyt ti ddim ar dy ben dy hun. Mae gen ti ffrindiau, yr holl sgiliau rwyt ti wedi ddysgu yn barod, dy deulu ac mae gen ti Iesu.

Yn ein gwasanaeth yn y Gadeirlan fe greon ni 3 peth allan o ffon flewog i dy helpu di i gofio am dy amser yn dy ysgol eglwysig. Mae’n rhaid bod mwy o bethau hoffet ti greu. Defnyddia’r ffyn blewog i greu dy atgofion ac yna cysyllta nhw at eu gilydd. Mae’r rhain, dy atgofion hapus, yn mynd gyda thi – cadwa nhw’n ddiogel.

Cliciwch ar y botwm isod i wylio fideo byr or gwasanaeth

Mi fydd Gwasanaeth y Gadawyr nesaf yn cael ei chynnael ar Fehefin 10, 2020

Cymraeg

Leavers Service 2019

The disciples weren’t the cleverest, strongest, most important or the richest people. Not everybody liked them. One was a tax collector and some were fishermen but these were the men that Jesus chose first to be his close friends. They weren’t the only friends he had though. Jesus kept on making new friends all the time – in fact, He has chosen you to be one of his friends too. And not just that, He knows all about you – He made you!

Moving to a new school is both really exciting and scary too –especially if you have to do it on your own. But you are not on your own. You have your friends, the skills you’ve learnt already, your family and you have Jesus.

In our service in the Cathedral we made 3 things out of fuzzy sticks that help you to remember your time in your Church school. I suspect, though, that there are lots more things you would like to make. Use the fuzzy sticks to make your memories and then link them together.These, your happy memories, go with you to your new school – keep them safe.

Click on the button below to see a short video of the ceremony 

Our next Leavers Service will take place on June 10th 2020