minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Llongyfarchiadau St Tudno

Mae Sant Tudno yn le arbennig iawn i'w addolwyr rheolaidd ac i lawer o ymwelwyr o bob cwr o'r byd. 

Defnyddir y fynwent yn rheolaidd ar gyfer gwasanaethau a digwyddiadau, megis gwasanaethau awyr agored ar y Sul sydd wedi cael eu cynnal trwy gydol yr haf ers o leiaf 1857. 

Mae Cyfeillion Eglwys Sant Tudno yn rheoli'r fynwent i annog bywyd gwyllt, gofalu am greadigaeth Duw ac ymuno â gwaith cadwraeth Parc Gwledig y Gogarth. Mae ennill Gwobr Baner Werdd Cymunedol yn gydnabyddiaeth wych o'r holl waith caled a wnaed gan ein gwirfoddolwyr i wneud hyn yn le prydferth a chroesawgar. 

Gobeithiwn y bydd Gwobr y Faner Werdd yn annog mwy o bobl i ddod i brofi'r heddwch yma ac ymuno â'n haddoliad neu ddysgu am hanes lleol a naturiol trwy ddilyn ein llwybr mynwent.

Cymraeg

Congratulations St Tudno

St. Tudno’s is a very special place to its regular worshippers and to many visitors from around the world. The churchyard is used regularly for services and events, such as open air Sunday services which have been held throughout the summer since at least 1857.

The Friends of St. Tudno’s Church manage the churchyard to encourage wildlife, caring for God’s creation and joining the conservation work of the surrounding Great Orme Country Park. Gaining a Community Green Flag is a wonderful recognition of all the hard work put in by our volunteers to make this a beautiful and welcoming place. 

We hope that the Green Flag Award will encourage more people to come and experience the peace here and join our worship or learn about the local and natural history by following our churchyard trail.