minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Dathlu canmlwyddiant

Mae 2020 yn nodi canmlwyddiant y datgysylltiad a ffurfio'r Eglwys yng Nghymru ar ei newydd wedd. Fel ar unrhyw benblwydd, dyma gyfle i edrych yn ôl ac i ystyried pwy ydym ni bellach.


Pererindod i Rhufain Dros dridiau, byddwn yn canolbwyntio ar dri sant sy'n ganolog i hanes y cymunedau Cristnogol cynharaf yn Rhufain: Sant Pedr yr Apostol, Esgob cyntaf Rhufain; y Pab Sant Clement I, Esgob Rhufain ar ddiwedd y ganrif gyntaf ac awdur testunau Cristnogol cynnar pwysig; a Santes Agnes, a ddioddefodd ferthyrdod ar ddechrau'r bedwaredd ganrif yn ystod erledigaeth yr ymerawdwr Diocletian.

Mi fydd gwasanaeth arbennig yn cael ei chynnal yng Nghadeirlan Bangor ar yn unol â phob Gadeirlan arall yng Nghymru. Cynnhelir y gwasanaeth ar Fehefin 7fed am 3.30yp

Mi fydd Esgob Bangor, y Gwir Barchedig Andy John yn teithio’r Esgobaeth ag yn ymweld â rhai ardaloedd - lleoliadau, dyddiadau ag ameroedd iw gadarnhau.

Cymraeg

Our centenary

2020 marks the centenary of disestablishment and the formation of the Church in Wales as we now know it. As at any anniversary, we will find ourselves looking back and reflecting on who we have become.


Pilgrimage to Rome Over three days, the focus will be on three saints at the heart of the earliest Christian communities in Rome: St Peter the Apostle, the first Bishop of Rome; Pope St Clement I, Bishop of Rome at the end of the first century and the author of important early Christian texts; and St Agnes, who suffered martyrdom at the beginning of the fourth century during the persecutions of the emperor Diocletian.

A special service will be held at Bangor Cathedral in unison with all of the Cathedral’s in Wales. The service will take place on June 7th at 3.30pm

The Bishop of Bangor, the Right reverend Andy John, will visit certain areas within the Diocese – locations, dates and times are to be confirmed.