minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Yr Angel Aquarius

Eglwys y Drindod Sanctaidd Llandudno yn cyflwyno Yr Angel Aquarius

Ar ddydd Sadwrn, Rhagfyr 7fed, lanswyd Eglwys y Drindod Llandudno ei priosect diweddaraf i godi arian i elusennau a chodi anwybyddiaeth ar y sefyllfa amgylchedd bresennol. Mae’r cerflyn Aquarius wedi ei ddylunio i gasglu caeadau poteli plastig sy’n debyg iawn i beth mae’r rhinoceros Edith ar yr orsaf drên yn Betws y Coed yn ei wneud. Mi fydd pob caead potel plastig sy’n cael ei gasglu i Aquarius neu i Edith yn cael ei gyfrannu i elusennau ag ei toddi i godi arian.

Dywedodd y Parchedig Martin Pritchard, Curad Cynorthwyol i Ardal Weinidogaeth Llandudno:

‘Mae darparu cerflyn fel hyn i bobl ddaw a’i caeadu poteli plastig yn ffordd o godi anwybyddiaeth or sefyllfa ecolegol yr ydym yn ei wynebu. Mae’r risg o llifogydd difrifol yn y dyfodol yn real, ond mae’r blaenoriaethau yn rhy aml yn cael ei wthio yn ôl i wleidyddiaeth, felly ma’r ieuenctid a fydd yn cael ei effeithio fwyaf o ganlyniad i hyn, yn dechrau cymeryd camau i wneud rhwybeth. Yma yn Eglwys y Drindod Sanctaidd, yr ydym yn dangos ei’n cefnogaeth, tra yn atgoffa ein hunain o’r cyfrifoldebau fel Cristnogion i fod yn fyddlon fel stiwardiad i’r tir.

Mae Aquarius, y gai Lladin i gario dŵr, yn bwysig ir Angel. Yn sefyll wrth y môr, a gan cysidro’r difrod mae plastig yn gael ar y môr, nawr yn flaengar yn feddyliau pawb. Dewiswyd yr enw gan Phil Russel o Pilot House Cafe ar ôl iddo ddyfeisio’r cerflyn.

Mi fydd yr Angel ar dir yr Eglwys y Drindod Sanctaidd o ddydd Llun 9fed o Rhagfyr, a mae croeso i unrhyw un ddwad a caeadu poteli plastig yno.

Cymraeg

Aquarius the Angel

On Saturday 7th of December at Llandudno Christmas parade, Holy Trinity Church, Llandudno, launched their latest project to raise money for charity and awareness for the global climate crises. 

Like Edith the rhinoceros at Betws y Coed train platform, Aquarius is designed to collect plastic bottle tops. Conwy county council, where Edith and Aquarius are situated say they do, but not all counties recycle bottle tops and they should be left on plastic bottles at the very least to ensure that they are recycled. By taking the loose bottle tops to Aquarius they will be donated to charity and melted down in order to raise money.

Assistant Curate for Llandudno Ministry Area, The Reverend Martin Pritchard says,

“Providing a structure like this for people to bring their bottle tops is a way of us raising awareness of the ecological strains we are under as a planet. The facts of future flooding are real and the priorities are so often pushed back by party politics that the youth it will affect the most are starting to take action. At Holy Trinity Church, we are showing them support, whilst reminding ourselves of our responsibilities as Christians to be faithful stewards of the land, like life itself, the World we are fortunate enough to inhabit is a precious gift, more precious than any gift anybody could ever unwrap at Christmas.”

Aquarius, means water carrier in Latin, so the name of the Angel considering it’s beside the seaside, adds more potency to the message, as plastics and the damage they cause at sea have hugely come to our attention as a society of late. The name was chosen by Phil Russell (in the middle of the picture) of Pilot House Café, Penmon point, who engineered the Angel. 

The Angel will be in the grounds of Holy Trinity Church Llandudno from Monday 9th December and you are invited to deposit some plastic lids if you are in the area.