minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Beibl 1620

Oddi wrth y Parchedig Ganon Aled Edwards, Prifweithredwr Cytûn.

Mae eleni yn bedwar can mlwyddiant cyhoeddi Beibl 1620 sef y Beibl yr ydym i gyd wedi ei ddefnyddio yn gyson dros y canrifoedd. Ar ôl cyhoeddi Beibl William Morgan yn 1588, fe fu i Esgob Richard Parry a Dr John Davies, Mallwyd, ddiwygio'r cyfieithiad. Y Beibl hwnnw nid y Beibl William Morgan gwreiddiol buom yn ei ddefnyddio hyd nes cael y Beibl Cymraeg Newydd yn 1988. Mae llawer o ddigwyddiadau am gael eu trefnu yn ystod y flwyddyn i ddathlu'r pen-blwydd arbennig yma.

Hoffwn ar ran y pwyllgor bach sydd yn ymwneud a threfniadau'r dathlu eich gwahodd i Oedfa Ddathlu yng Nghapel Tabernacl, Yr Ais, Caerdydd, CF10 1AJ am 7yh ar y 5ed Fawrth, 2020.

Mi fydd yr Oedfa yn dathlu cyfraniad y Beibl i fywyd Cristnogol Cymru yn ogystal â’i chyfraniad i’r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru.

Mi fyddwn yn ddiolchgar pe baech yn gallu rhannu'r gwahoddiad yma gyda’ch Eglwysi a Chapeli yn ogystal ag unrhyw un arall a fyddai â diddordeb dod i’r dathliad arbennig yma.

Cymraeg

1620 Bible

From the Rev Canon Aled Edward, Chief Executive Officer of Cytûn.

This year is the four-hundredth anniversary of the publication of the 1620 Bible which is the Welsh Bible that we have all used consistently over the centuries. Following the publication of William Morgan's Bible in 1588, Bishop Richard Parry and Dr John Davies, Mallwyd, revised the translation. That Bible, and not the original William Morgan Bible, is the one widely used until the New Welsh Bible was published in 1988. Many events are scheduled to be organised during the year to celebrate this special anniversary.

On behalf of the committee involved in making the arrangements for the celebration I would like to invite you to attend a Service of Celebration (in Welsh) at Capel Tabernacle, the Hays, Cardiff, CF10 1AJ at 7pm on 5th March, 2020.

The Service will celebrate the contribution of the Bible to the Christian life of Wales as well as its contribution to the Welsh language and culture.

I would be grateful if you could share this invitation with your churches and chapels as well as anyone else who would be interested in coming to this special celebration.