minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Apêl daeargryn Haiti

Dros yr wythnos ddiwethaf hon, bu i ddaeargryn pwerus daro Haiti, ac yna lifogydd a chwymp tiroedd o ganlyniad i Storm Drofannol Grace. 

Mae'r dioddefaint yno yn aruthrol. 

Mae Esgob Bangor wedi annog pobl ledled yr esgobaeth i gefnogi apêl daeargryn Haiti dan nawdd Cymorth Cristnogol. 

Wrth ysgrifennu at eglwysi heddiw, dywedodd yr Esgob:

Mae ein cyfeillion yng Nghymorth Cristnogol ar lawr gwlad yn Haiti yn darparu lloches frys, bwyd, dŵr yfed a gofal iechyd.

A gaf i annog cymaint ohonom â phosibl, fel unigolion a theuluoedd, a hefyd fel Cynghorau Ardaloedd Gweinidogaeth, i ystyried cefnogi apêl frys Cymorth Cristnogol.

Boed inni hefyd gynnal gwaith Cymorth Cristnogol a holl bobl Haiti yn ein gweddïau.

Cymraeg

Haiti earthquake appeal

Over this past week, Haiti has been struck by a powerful earthquake, and by flash floods and mudslides as a result of Tropical Storm Grace. 

The suffering there is immense. 

The Bishop of Bangor has encouraged people across the diocese to support Christian Aid's Haiti earthquake appeal. 

Writing to churches today, the Bishop said:

Our friends from Christian Aid are on the ground in Haiti providing emergency shelter, food, drinking water and access to healthcare.

May I encourage as many of us as possible, both as individuals and families, and also as Ministry Area Councils, to consider supporting Christian Aid’s emergency appeal.

Please also keep Christian Aid’s work and the people of Haiti in your prayers.