minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Litani o weddi dros Wcráin

Cynhelir gwasanaeth o Gosber ar Gân yng ngolau cannwyll gyda Litani o weddïau yng Nghadeirlan Deiniol Sant ar ddydd Sul 6 Mawrth am 3.30pm.

Bydd yr emynau a’r darlleniadau ysgrythurol yn llywio ein meddyliau wrth inni ofyn am heddwch a chyfiawnder Duw dros Wcráin. Bydd y gweddïau yn cael eu harwain gan yr Esgob Cynorthwyol, Mary Stallard.

Bydd y côr yn canu The Great Litany of Peace yn Slavonik i siant Kiyvan.

Byddwn yn codi arian ar gyfer Apêl Ddyngarol Wcráin y DEC.

Mae croeso cynnes i bawb ar draws yr Esgobaeth i ymuno â ni.


Cymraeg

Litany of prayer for Ukraine

A candlelit service of Choral Evensong with a Litany of prayers will be held at Saint Deiniol's Cathedral in Bangor on Sunday 6 March at 3.30pm.

The hymns and scriptural readings will guide our thoughts as we ask God's peace and justice for Ukraine. The prayers will be led by the Assistant Bishop, Mary Stallard.

The choir will sing The Great Litany of Peace in Slavonik to a Kiyvan chant.

We will be raising funds for the Ukranian Humanitarian Appeal of the DEC.

All from across the Diocese are invited to join us.