minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Offeiriad newydd i Fro Arwystli

Dechreuodd y Parch Steve Leyland ar ei weinidogaeth newydd ym Mro Arwystli ddydd Sul 5 Tachwedd.

Cyhoeddwyd ar ddydd Sul 13 Awst bod y Parchg Steve Leyland yn gadael Ardal Weinidogaeth Bro Cyngar yn Archddiaconiaeth Môn ac yn symud i fod yn Offeiriad ar y cyd yn Ardal Weinidogaeth Bro Arwystli yn Archddiaconiaeth Meirionnydd.

"Roedd yn hyfryd dathlu dechrau gweinidogaeth newydd y Parch Steve Leyland ym Mro Arwystli y bore yma, " meddai'r Parchg Robert Townsend ar y cyfryngau cymdeithasol. 

"Cadwch y Parch Steve yn eich gweddïau ac mae'n dechrau ei jorney newydd gyda ni."

Meddai Steve, "Mae Debby a minnau'n hapus iawn i fod wedi symud yn ôl i Fro Arwystli - yr ardal lle cafodd ein plant eu magu. Roedden ni'n arfer mynychu'r eglwys yma cyn i mi wneud y penderfyniad i ymateb i alwad Duw i'r weinidogaeth yn llawn amser. Mae wedi bod yn hyfryd i weld hen ffrindiau eto yn yr eglwys ac yn y gymuned ehangach.

"Mae gwir ymdeimlad bod Duw ar waith yma ac rwy'n edrych ymlaen at ddarganfod y ffyrdd newydd y mae Duw am fy nefnyddio yn y gymuned hon - yn enwedig ymhlith yr ysgolion lle gallaf weinidogaethu yn y Gymraeg."


Llun: L-R Debbie Peck, Gweinidog Ieuenctid Arloesi, y Parchedig Miriam Beecroft, Deon Ardal Meirionnydd, y Parchedig Steve Leyland, Offeiriad ar y Cyd Bro Arwystli, Archesgob Cymru Andrew John, y Parchedig Alison Gwalchmai, Arweinydd Ardal Weinidogaeth, Mike Deane, Ysgrifennydd Ardal Weinidogaeth a Kevin Challinor, Warden Ardal Gweinidogaeth.

Cymraeg

New priest for Bro Arwystli

The Revd Steve Leyland began his new ministry at Bro Arwystli with a special licensing service on Sunday 5 November.

Revd Steve announced in August that he is to leave the Ministry Area of Bro Cyngar in the Archdeaconry of Anglesey and move to be Associate Priest in the Ministry Area of Bro Arwystli in the Archdeaconry of Meirionnydd.

During Sunday's service, Revd Robert Townsend, Archddiacon Meirionnydd, said "It is lovely to gather here today to celebrate the start of Revd Steve Leyland’s new ministry in Bro Arwystli. 

"Please do keep Rev Steve in your prayers and he begins his new journey with us."

The Revd Steve says, "Debby and I are really happy to have moved back to Bro Arwystli - the area where our children grew up. We used to attend the church here before I made the decision to respond to God's call into full-time ministry. It has been lovely to catch up with old friends both in church and in the wider community. 

"There is a real sense that God is at work here and I am looking forward to discovering the new ways that God wants to use me in this community - especially amongst the schools where I can minister in Welsh".


Picture: L-R Debbie Peck, Pioneer Youth Minister, Revd Miriam Beecroft, Area Dean of Meirionnydd, Revd Steve Leyland, Associate Priest of Bro Arwystli, Archbishop of Wales Andrew John, Revd Alison Gwalchmai, Ministry Area Leader, Mike Deane, Ministry Area Secretary and Kevin Challinor, Ministry Area Warden.