minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Profiad Llwybr Cadfan: Dyddiadau newydd wedi'u hychwanegu

Byddwch ymhlith y pererinion cyntaf i brofi llwybr pererindod syfrdanol Llwybr Cadfan.

Yr haf hwn, rydym yn gwahodd cymuned ein hesgobaeth i ymuno â ni ar gyfer taith gerdded ragarweiniol wedi ei harwain ar Lwybr Cadfan, llwybr pererindod a gynllunwyd gan dîm prosiect Llan. Yn ymestyn 128 milltir o Dywyn i Ynys Enlli, mae ein llwybr pererindod newydd yn ymdroelli trwy draethau eang, coedwigoedd glaw derw hynafol, ac eglwysi anghysbell, gan olrhain camau Cadfan Sant.

Cynhelir ein pererindodau undydd, wedi eu tywys, bob pythefnos. Mae'r diwrnodau pererindod hyn yn agored i bawb.

I’r rhai sy’n awyddus i archwilio ar eu liwt eu hunain, mae disgrifiadau llwybrau a mapiau ar gael ar yr ap 'Outdoor Active'. Mae'r llwybr wedi'i nodi'n glir â logo Llwybr Cadfan lle bynnag y mae'n gwyro oddi wrth lwybr yr arfordir. Yn y misoedd nesaf, byddwn yn lansio gwefan bwrpasol, yn cyhoeddi map papur manwl, ac yn cynhyrchu cyfnodolyn adlewyrchol ar gyfer pererindodau hunan-dywysiedig.

Peidiwch â cholli'r cyfle hwn i brofi harddwch a hanes llwybr Llwybr Cadfan.


Dyddiadau

 • Dydd Iau 18 Gorffennaf 2024 – Harlech - Llandecwyn
 • Dydd Sadwrn 3 Awst 2024 – Llandecwyn - Porthmadog
 • Dydd Iau 15 Awst 2024 – Porthmadog - Cricieth
 • Dydd Sadwrn 31 Awst 2024 – Cricieth - Chwilog
 • Dydd Iau 12 Medi 2024 – Chwilog – Pwllheli
 • Dydd Sadwrn 28 Medi 2024– Pwllheli - Llanengan
 • Dydd Iau 10 Hydref 2024 – Llanengan - Aberdaron
 • 26 Hydref 2024 – Aberdaron Cylchlythyr/Aberdaron – Ynys Enlli

Cymraeg

Experience Llwybr Cadfan: New dates added!

Be among the first pilgrims to experience the breathtaking Llwybr Cadfan pilgrimage route.

This summer, we are inviting you to join us for an introductory guided walk to Llwybr Cadfan, a pilgrimage route devised by the Llan project team. Spanning 128 miles from Tywyn to Ynys Enlli, our new pilgrimage path winds through vast beaches, ancient oak rainforests, and remote churches, retracing the steps of Saint Cadfan.

Our day-long guided pilgrimages take place every two weeks. These pilgrimage days are open to everyone.

For those eager to explore on their own, route descriptions and mapping are available on the Outdoor Active app. The trail is clearly marked with the Llwybr Cadfan logo wherever it diverges from the coast path. In the coming months, we’ll be launching a dedicated website, publishing a detailed paper map, and producing a reflective journal for self-guided pilgrimages.

Don't miss this chance to experience the beauty and history of the Llwybr Cadfan route. 


Dates

 • Thursday 18th July 2024 – Harlech - Llandecwyn 
 • Saturday 3rd August 2024 – Llandecwyn - Porthmadog 
 • Thursday 15th August 2024 – Porthmadog - Cricieth 
 • Saturday 31st August 2024 – Cricieth - Chwilog 
 • Thursday 12th September 2024 – Chwilog – Pwllheli 
 • Saturday 28th September 2024– Pwllheli - Llanengan 
 • Thursday 10th October 2024 – Llanengan - Aberdaron 
 • 26th October 2024 – Aberdaron Circular /Aberdaron – Ynys Enlli