minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Wrth i ni gamu 'mlaen yn obeithio, gwnawn hynny â chynseiliau newydd sydd wedi eu gosod i gefnogi a chyfoethogi ein bywyd ar y cyd o fewn yr esgobaeth. Mae'r cynseiliau newydd hyn eisioes yn rhyddhau egni ac yn annog cydweithio. Ein gobaith yw y byddant yn parhau i hybu ein gweledigaeth drwy alluogi ein cynlluniau a thrwy wreiddio ein conglfeini a'n canolbwyntiau.

Cymraeg

As we move forward with new energy and focus, we do so from new platforms designed to support and enhance our common life as a diocese. These revitalised platforms are already realising new energy and encouraging collaboration. Our hope is that they will continue to facilitate and serve our vision by enabling our plans and by helping us to embed our principles and priorities.