minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Anna Riley

Mae Anna yn un o'n Swyddogion Llwybr Pererinion. Ei rôl yw creu llwybrau pererindod sy’n arwain drwy’r dirwedd hynafol a’r eglwysi yma yng Ngogledd Cymru, gan annog pobl i ganfod llonyddwch a harddwch mewn byd prysur.

Yn wreiddiol o Ynys Wyth, daeth Anna i Gymru yn 2011 a chymhwyso fel Hyfforddwr Gweithgareddau Awyr Agored. Ers hynny mae hi wedi gweithio mewn amrywiol Sefydliadau Awyr Agored Cristnogol yng Nghymru a'r Alban. Bu Anna’n ddigon ffodus i deithio ar draws Ewrop, yn dringo creigiau ac yn fforio cyn dychwelyd i Gymru a chymryd swydd yn rheoli wal ddringo yn Harlech. Ymunodd â thîm Llan yn 2023.

Mae Anna wrth ei bodd yn mynd allan i'r awyr agored boed yn ddringo, cerdded neu nofio ac yn enwedig pan fydd ffrindiau a theulu yn cymryd rhan.


Cymraeg

Anna Riley

Anna is one of our Pilgrim Way Officers. Her role is in the creation of pilgrimage routes that lead through the ancient landscape and churches here in North Wales, encouraging people to find stillness and beauty in a busy world.

Originally from the Isle of Wight, Anna came to Wales in 2011 and qualified as an Outdoor Pursuits Instructor. Since then she has worked in various Christian Outdoor Organisations in both Wales and Scotland. Anna was fortunate enough to travel across Europe, rock climbing and exploring before returning to Wales and taking on a job managing a climbing wall in Harlech. She joined the Llan team in 2023.

Anna loves getting out into the great outdoors whether it's climbing, walking or swimming and especially when friends and family are involved.