minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Becks Davie-Tettmar

Mae Becks yn gweithio law yn llaw â’r Ysgrifennydd yr Esgobaeth wrth drefnu digwyddiadau agweithgareddau esgobaethol, wrth ddatblygu cyhoeddiadau ac adnoddau, ac wrth gefnogi llywodraethu esgobaethol. 

Magwyd Becks ym Mryste. Aeth i’r brifysgol yn Norwich cyn iddi astudio yng Nghaerdydd am radd M.Sc. mewn Cynaliadwyedd, Cynllunio a Pholisi Amgylcheddol. Symudodd i Harlech
i fod yn aelod o dîm reoli’r Ganolfan Mynydda Gristnogol (CMC) ger Harlech ac yno’n gynyddol daeth yn rhan o fywyd Eglwys Tanwg Sant. Gweithiodd am flwyddyn fel Cynorthwyydd Ardal Weinidogaeth Bro Ardudwy, cyn ymuno â Thîm Deiniol ym mis Mai 2016.

Mae Becks yn teimlo’n angerddol ynglŷn ag eglwysi fel cymunedau gobaith. Pan nad ydy hi’n glawio,
mae hi wrth ei bodd yn yr awyr
agored neu’n nofio yn y gwyllt.

Cymraeg

Becks Davie-Tettmar

Becks works alongside the Diocesan Secretary in organising diocesan events and activities, developing publications and resources and supporting diocesan governance. 

Becks grew up in Bristol and completed an undergraduate degree in Norwich and a MSc in Sustainability, Planning and Environmental Policy in Cardiff. She moved back to Harlech to work on the management team at the Christian Mountain Centre near Harlech, and then, having become increasingly involved at St Tanwg’s Church, spent a year working as a Ministry Area Assistant in Bro Ardudwy. Becks joined the Diocesan team in May 2016.

Becks is passionate about churches being communities of hope. When it’s not raining she loves being outside climbing or wild swimming.