minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Fy enw i yw Bethan, a chefais fy mhenodi'n ddiweddar fel Swyddog Eiddo Esgobaethol yma yn Nhŷ Deiniol. Byddaf i'n gweithio'n agos gydag Ardaloedd Gweinidogaeth Ynys Môn, Bro Deiniol, Ogwen, Dwylan, Celynnin a Thudno. Mae'n bleser mawr i mi ymuno'r Tîm Eiddo a chwrdd y bobl sy'n gweithio ym mhob Ardal Weinidogaeth.

Ers graddio mewn Pensaernïaeth Fewnol yng Nghaerdydd, dw i wedi gweithio yn Donald Insall Associates ac wedi gweithio gyda Phenseiri Elinor Gray-Williams Architects, yn gwneud arolygiadau adeilad mewn llawer o eglwysi'r Esgobaeth.

Cymraeg

My name is Bethan, recently appointed as an Archdeaconry Property Officer here at Ty Deiniol. I will be working closely with Anglesey ministry area, Bro Deiniol, Ogwen, Dwylan, Celynnin and Tudno. I am excited to be joining the Property Team and getting to know the people working in each ministry area.

Since graduating in Interior Architecture in Cardiff, I have worked at Donald Insall Associates and worked with Penseiri Elinor Gray-Williams Architects, conducting Church and building inspections.