minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Yn enedigol o bentref Efailnewydd ym Mhen Llŷn, derbyniodd Elin ei gradd yn y Gymraeg a Llenyddiaeth y Cyfryngau ym Mhrifysgol Cymru, Bangor. Cyn mynd ymlaen i gymhwyso fel athrawes Uwchradd. Ers hynny, mae hi wedi bod yn gweithio fel athrawes yn addysgu’r Gymraeg yn Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon. Mae Elin a'i theulu bellach yn byw yn Llanbedrgoch ar Ynys Môn.

Mae Elin yn ei rôl fel Galluogodd y Gymraeg ar brosiect Llan, yn gyfrifol am sefydlu adnoddau efengylu er mwyn datblygu gweinidogaethau Cymraeg yn yr esgobaeth. Mae hefyd yn cefnogi cyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg gan roi sylw penodol i’r cyfryngau cymdeithasol.

Yn ei hamser hamdden mae Elin yn ymddiddori mewn chwaraeon o bob math yn hoffi cadw’n heini a mynd i wylio gemau rygbi. Mae hi hefyd ym mwynhau coginio a bwyta allan. Mae hi wrth ei bodd yn mynd ar wyliau a gweld gwledydd a diwylliannau gwahanol, boed hynny yn wyliau yn yr eira, i’r haul neu yn y garafan.

Cymraeg

Born in the village of Efailnewydd on the Llŷn Peninsula, Elin received her degree in Welsh and Media Literature at the University of Wales, Bangor. Before going on to qualify as a secondary school teacher. Since then, she has been working teacher teaching Welsh in Ysgol Syr Hugh Owen,Caernarfon. Elin and her family now live in Llanbedrgoch on Anglesey.

Elin, in her role as Welsh Language Enabler on the Llan project, is responsible for establishing evangelism resources to develop Welsh diocesan ministries and to support communication through the medium of Welsh, especially through social media.

In her spare time Elin is interested in all kinds of sports and likes to keep fit and watch rugby matches. She also enjoys cooking and eating out. She loves going on holidays and seeing different countries and cultures, whether it's snow, sun or in the caravan.