minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Amserlen


Dydd Sul 16 Medi

O / from 6pm

Cyrraedd

Cynefino y Ne Kensington


Dydd Llun 17 Medi

7.30am-8.30am

Brecwast

Ennyd i ymestyn

10am

Addoliad

10.30am

Cyflwyniad i’r gynhadledd

10.45am

Anerchiad: Alan Billings

11.35am

Egwyl

11.55am

Cyfarfod grŵp bach

12.45pm

Cinio

Ennyd i ymestyn

2.30pm

Anerchiad: Barry Morgan

3.20pm

Cyfarfod grŵp bach

4pm

Egwyl

4.10pm

Llinell amser fyfyriol

5.20pm

Cymun y Gynhadledd

7.15pm

Derbyniad

7.45pm

Swper y Gynhadledd


Dydd Mawrth 18 Medi

7.30am-8.30am

Brecwast

Ennyd i ymestyn

9.30am

Coffi ar gael

10am

Addoliad

10.30am

Cyflwyniad i’r ail ddiwrnod

10.45am

Gweithdy cyntaf

11.40am

Egwyl

11.45am

Ail weithdy

12.45pm

Cinio

Ennyd i ymestyn

2.30pm

Trydydd gweithdy

3.30pm

Egwyl

3.50pm

Adborth

4.20pm

Cyfarfod grŵp bach

5.20pm

Addoliad

7pm

Swper


Dydd Mercher 19 Medi

7.30am-8.30am

Brecwast

Codi’n pac

Ennyd i ymestyn

9am

Coffi ar gael

9.30am

Addoliad

10am

Cyflwyniad i’r diwrnod olaf

10.15am

Cyfarfod grŵp bach

11.15am

Egwyl

11.20am

Cyfarfod olaf ar y cyd

12.15pm

Addoliad

12.45pm

Cinio

Cymraeg

Timetable


Sunday 16 September

From 6pm

Check-in

Familiarizing ourselves with South Kensington


Monday 17 September

7.30am-8.30am

Breakfast

Time to stretch

10am

Worship

10.30am

Introduction to the conference

10.45am

Address: Alan Billings

11.35am

Break

11.55am

Small group meeting

12.45pm

Lunch

Time to stretch

2.30pm

Address: Barry Morgan

3.20pm

Small group meeting

4pm

Break

4.10pm

Reflective timeline

5.20pm

Conference Eucharist

7.15pm

Drinks reception

7.45pm

Conference dinner


Tuesday 18 September

7.30am-8.30am

Breakfast

Time to stretch

9.30am

Coffee available

10am

Worship

10.30am

Introduction to the second day

10.45am

First workshop session

11.40am

Break

11.45am

Second workshop

12.45pm

Lunch

Time to stretch

2.30pm

Third workshop

3.30pm

Break

3.50pm

Feedback

4.20pm

Small group meeting

5.20pm

Worship

7pm

Dinner


Wednesday 19 September

7.30am-8.30am

Breakfast

Check-out

Time to stretch

9am

Coffee available

9.30am

Worship

10am

Introduction to the final day

10.15am

Small group meeting

11.15am

Break

11.20am

Concluding plenary session

12.15pm

Worship

12.45pm

Lunch