minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Dweud eich barn!

Rydyn ni eisiau gwybod beth chi'n meddwl ynghylch ein heglwysi a'n cynlluniau. Helpwch ni, os gwelwch yn dda, gan gymryd ychydig funudau i gwblhau'n holiadur ar-lein - mae adrannau ar wahân gan bob eglwys, felly rydych chi'n gallu ateb tua un yn unig, neu ychydig, neu bob, os ydych chi eisiau.

Gallwch gael mynediad yr holiadur yma.

Mae pob atebion yn ddienw a byddant ein helpu i goetha’n cynlluniau ac yn sicrhau'r gwaith a wnawn yn dod â'r budd uchaf yn bosibl i bawb.

Ar ran holl dîm y prosiect, diolch.

Cymraeg

Have your say!

We want to know you what think about our churches and our plans. Please help us by taking a few minutes to fill in our online questionnaire - there are separate sections for each of the churches so you can answer for just one, a few or all of them if you want!

You can access the questionnaire here.

All responses are anonymous and will help us refine our plans and make sure that the work we are doing at these churches has the maximum benefit for all.

On behalf of the whole project team, thank you.