minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Owain Pritchard

Mae Owain yn cefnogi bywyd ariannol ein heglwysi a’n Hardaloedd Gweinidogaeth, trwy gydweithio â Thrysoryddion i wella gweinyddiaeth ariannol, i annog arloesi ariannol, ac 

i alluogi stiwardiaeth gyfrifol.

Yn wreiddiol o Abermaw, bu i Owain weithio ers dros ddegawd ym maes Gweithrediadau Technoleg Gwybodaeth yn Aberystwyth ar ôl graddio o Brifysgol Aberystwyth gyda gradd mewn Peirianneg Meddalwedd.

Bu Owain yn gysylltiedig ag eglwysi lleol ers blynyddoedd lawer mewn sawl maes, gan gynnwys fel Organydd, Ysgrifennydd a Thrysorydd. Yn sgil y sywddogaethau gwirfoddol hyn, mae wedi datblygu amrywiaeth o sgiliau megis cydlynu ceisiadau grant, datblygu cynlluniau codi arian, a helpu eglwysi leihau eu costau rhedeg.

Yn ei ychydig oriau gweigion, mae Owain yn mwynhau perfformio cerddoriaeth, ffotograffiaeth o’r awyr a chwaraeon modur, ac yn ddiweddar mae wedi dechrau dysgu sut i ganu clychau.

Cymraeg

Owain Pritchard

Owain supports the financial life of our churches and Ministry Areas, by working alongside Treasurers to improve financial administration, encourage financial innovation, and enable good stewardship.

Brought up in Barmouth, Owain worked for over a decade in the field of IT Operations in Aberystwyth after graduating from Aberystwyth University with a degree in Software Engineering.

He has been involved with the churches of his home area from a young age in a variety of roles including Organist, Secretary and Treasurer, to name but a few. In these voluntary capacities he has developed a variety of skills including managing grant, developing fundraising schemes and helping churches to reduce their running costs.

Away from work Owain enjoys performing music, aerial photography and motorsports, and has recently taken up campanology.