minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Arweinydd Ardal Weinidogaeth Bro Cybi

Ficer ac Arweinydd Ardal Weinidogaeth Bro Cybi (Ynys Môn)

Bro Cybi Ministry Area Leader

The Vicar and Ministry Area Leader of Bro Cybi (Anglesey)

Rydym yn chwilio am offeiriad i arwain a gwasanaethu cenhadaeth a gweinidogaeth yr Eglwys yn Ardal Weinidogaeth Bro Cybi. 

Mae Bro Cybi yn cwmpasu Ynys Gybi yn ei chyfanrwydd/Ynys Cybi, oddi ar arfordir gorllewinol Ynys Môn, ac yn gwasanaethu tref borthladd Caergybi gyda chymunedau arfordirol Bae Trearddur a Rhoscolyn.

Amdanoch chi

 • Arweinydd arloesol, gyda dychymyg a chreadigrwydd i'n helpu i gael cipolwg ar Deyrnas Dduw yn ein heglwysi a'n cymunedau, mewn addoliad a gweithredu.
 • Wedi ymrwymo i rannu'r newyddion da am Iesu Grist mewn ffordd hygyrch a chyd-destunol briodol mewn ffordd.
 • Trugaredd, yn gallu gweld Crist yn wyneb eraill ac ymateb i ystod eang o angen.
 • Yn barod i adeiladu ar yr ymrwymiadau cadarnhaol gyda chyrff dinesig a gwirfoddol, gyda phrosiectau'r esgobaeth a mentrau eglwysi lleol, ar gyfer gweithredu cenhadol ar draws cenedlaethau a mathau o angen.
 • Gallu datblygu ein hymgysylltiad â phlant a phobl ifanc i'w harwain i berthynas gadarnhaol a llawen â Duw.
 • Gallu meithrin ac annog timau o bobl lleyg ac ordeiniedig i fynd ar drywydd.

Proffil Ardal Weinidogaeth

Proses ymgeisio

 • Anfonwch eich CV ynghyd â llythyr cais at Archddiacon John Harvey, johnharvey@churchinwales.org.uk
 • Dylai eich CV amlinellu eich cymwysterau addysgol a hyfforddiant, a'ch hanes cyflogaeth.
 • Yn eich llythyr cais dylech, mewn dim mwy na dwy ochr A4, ddisgrifio yr hyn yr sy’n eich denu at y swydd, a pherthnasu eich sgiliau a phrofiad i fanyleb y person.
 • Bydd ymgeiswyr ar y rhestr fer yn cael eu gwahodd am gyfweliad.

Am sgwrs anffurfiol am yr apwyntiad, cysylltwch ag Archddiacon John Harvey, 07534 549682.

.

Cymraeg

We are looking for a priest to lead and serve the mission and ministry of the Church in the Ministry Area of Bro Cybi. 

Bro Cybi covers the entirety of Holy Island/Ynys Cybi, off the west coast of Anglesey, and serves the port town of Holyhead with the coastal communities of Trearddur Bay and Rhoscolyn.

About you

 • A visionary leader with an eye for creative worship and meaningful action in the community. 
 • Passionate about sharing the gospel of Jesus Christ in an accessible and engaging manner. 
 • Dedicated to enhancing positive connections with civic, voluntary bodies, diocesan projects, and local church initiatives. 
 • Skilled in engaging children and young people to foster a positive relationship with God. 
 • Capable of inspiring and nurturing lay and ordained teams to develop their gifts and strengthen the Ministry Area team. 
 • Demonstrates compassion when dealing with others.
 • Welcomes and supports the expression of Welsh alongside English in worship.

Ministry Area Profile

Appointment process

 • Please send your CV together with a letter of application by email to Archdeacon John Harvey johnharvey@churchinwales.org.uk
 • Your CV should outline your educational and training qualifications and your employment history.
 • Your letter of application, taking up no more than two sides of A4, should describe what attracts you to the role and relate your skills and experience to the person specification.
 • Shortlisted applicants will be invited for interview. 

For an informal conversation, contact Archdeacon John Harvey, on 07534 549682.