minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Wrth y bwrdd


Addoliad syml ar yr aelwyd ac mewn Eglwys Iau ar gyfer teuluoedd ifanc


Dydd Nadolig


Rydyn ni wedi mwynhau rhannu Wrth y bwrdd gyda chi yn ystod 2020 ac rydyn ni'n gobeithio eich bod chi, fel teulu neu Eglwys Iau, wedi cael budd ohono. Bydd ein hadnodd Wrth y bwrdd yn ail-gychwyn ei batrwm wythnosol yn y Flwyddyn Newydd.

Wrth inni ddathlu'r Nadolig, dyma fideo o Stori'r Geni, wedi ei addurno â lluniau gan blant o bob cwr o'r esgobaeth.

Nadolig llawen i chi gyd!


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am Wrth y bwrdd, Llythyr yr Esgob a chyhoeddiadau esgobaethol

Cymraeg

At the table


Simple worship at home and at Junior Church for young families


Christmas Day


We have really enjoyed sharing At the table with you during 2020, and hope that, as a family or a Junior Church, you have found it helpful. Our full At the table resources will resume their weekly pattern in the New Year.

As we celebrate Christmas, here is a video of the Nativity Story, adorned with pictures by children from across the diocese.

Merry Christmas to you all!


Subscribe to receive email notification of At the table, the Bishop's Letter and diocesan announcements