minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Hands playing with Lego on a table top
English

Plant a Theuluoedd

Wrth y Bwrdd

Cafodd yr adnoddau yma eu creu i deuluoedd ifanc medru addoli ar yr aelwyd yn ystod y cyfnod clo 2020 - 2021.

2020

Grawys 4 - Stori Moses yn y basged

Grawys 5 - Lasarus

Sul y Blodau - Yr orymdaith

Dydd Iau Cablyd - Golchi traed

Dydd Gwener y Groglith - Marwolaeth Iesu

Dydd y Pasg - Dathlu

Ail Sul y Pasg - Tomos

Cyfres 'Rwyf yn medru'

Drindod 13 - Gweddïo

Drindod 14 - Gwrando

Drindod 15 - Bod yn bridd da

Drindod 16 - Gwneud gwahaniaeth

Drindod 17 - Ffeindio trysor

Drindod 18 - Cael fy nghanfod

Drindod 19 - Maddau

Sul olaf wedi'r Drindod - Bod yn deg

Yr Holl Saint

Sul y Cofio

Trydydd Sul y Deyrnas - Bod mwy fel Iesu

Crist y Brenin - Caru

Adfent

 - Amlinelliadau sy'n cydfynd â'r gyfres Tirweddau Cyfnewidiol

Llwybrau Hen a Newydd

Afonydd ac Argaeau

Aros mae'r Mynyddoedd Mawr? 

Twyni a Thraethau

Nadolig i'r Gweddnewidiad

Nadolig

Ystwyll 2 - Y disgyblion yn gweld

Ystwyll 3 - Gwyrth cyntaf Iesu

Gwyl Fair - Simeon ac Anna yn gweld

Sul y Greadigaeth - Pwy yw Iesu?

Gweddnewidiad

Cafodd ein haddoliad Wrth y Bwrdd ei arwain yn fyw ar Zoom trwy'r Grawys. Gellir dod o hyd i recordiadau o'r sesiynau ar ein sianel YouTube.

Dydd Sul y Dyrchafael - Llawenydd Cyflawn

Pentecost

Cymraeg

Children and Families

At the Table

These resources were created to help young families worship together during the 2020 - 2021 lockdown period.

2020

Lent 4 - Moses in the basket

Lent 5 - Lazarus

Palm Sunday - The procession

Maundy Thursday - Washing feet

Good Friday - The death of Jesus

Easter Day - Celebrating

Second Sunday of Easter - Thomas

An 'I can' series

Trinity 13 - Pray

Trinity 14 - Listen

Trinity 15 - Be good soil

Trinity 16 - Make a difference

Trinity 17 - Find treasure

Trinity 18 - Be found

Trinity 19 - Forgive

Last Sunday of Trinity - Be fair

All Saints

Remembrance Sunday

Third Sunday of the Kingdom - Be more like Jesus

Christ the King - Love

Advent

Outlines to complement the Changing Landscapes series

Roads and Routes

Rivers and Reservoirs

Mountains and Moels

Strands and Sands

Christmas to Transfiguration

Christmas

Epiphany 2 - The disciples see

Epiphany 3 - Jesus' first miracle

Candlemas - Simeon and Anna See

Creation Sunday - Who is Jesus?

Transfiguration Sunday

During Lent our At the Table worship was led live on Zoom. Recordings of the sessions are available on our YouTube channel.

Ascension Sunday - A full measure of joy

Pentecost