minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Prosiect Llenyddol Llwybr Cadfan

Gwasanaeth cychwynnol i’r prosiect llenyddol ar Lwybr Cadfan.

Literary Pilgrimage on the Cadfan Way

Initial service to launch the literary project on the Cadfan Trail.

05/03/2022, 2 p.m.

Eglwys Cadfan Sant Tywyn

English

Mae croeso cynnes i chi ymuno â ni am wasanaeth yn Eglwys Sant Cadfan, Tywyn, i lansio prosiect llenyddol Llan ar hyd y llwybr pererindod newydd, Llwybr Cadfan.

Bydd y gwasanaeth yng nghwmni’r beirdd preswyl Siôn Aled a Sian Northey. Bydd cefndir hanesyddol Cadfan yn cael ei gyflwyno gan yr Hybarch Andrew Jones, Archddiacon Meirionydd, ynghyd â chyfraniadau llenyddol a cherddorol gan Manon Steffan Ros, Twm Morys, Aled Lewis Evans, a Carwyn Siddall. Bydd bendith Duw yn cael ei ynganu gan Archesgob Cymru.

Os hoffech ymuno â'r gwasanaeth llenwch y ffurflen isod i archebu eich lle. Edrychwn ymlaen at eich croesawu yno.


Cymraeg

You are warmly welcome to join us for a service at Saint Cadfan's Church, Tywyn, to launch Llan's literary project set along the new pilgrimage route, Llwybr Cadfan (Cadfan's Trail).

The service will be in the company of the resident poets Siôn Aled and Sian Northey. The historical background of Cadfan will be presented by the Venerable Andrew Jones, Archdeacon of Meirionydd, along with literary and musical contributions by Manon Steffan Ros, Twm Morys, Aled Lewis Evans, and Carwyn Siddall. God's blessing will be pronounced by the Archbishop of Wales.

If you wish to join the service please fill in the form below to book your place. We look forward to welcoming you there.


Cofrestru  Signup