minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube

Caneuon Gospal Elfis

Caneuon Gospal Elfis

 • Dydd Mercher 4 Gorffennaf
 • 7:30 pm
 • Eglwys y Drindod Sanctaidd, Llandudno

Mae'r Parch Wynne Roberts (Ysbyty Gwynedd) yn perfformio caneuon Gospal Elfis i godi arian tuag at Gronfa Dr. James.

Mae Dr. James yn feddyg ysbyty yn Lango, Uganda, ac mae pobl o Esgobaeth Bangor wedi cyfrannu tuag at ei addysg gyfan.

Mae bellach yn cwblhau ei astudiaethau ar gwrs 3 mlynedd yn Kampala i ddod yn baediatregydd ymgynghorol yn ôl yn Lango, ac mae pobl yn Esgobaeth Bangor yn codi arian i helpu gyda'i astudiaethau.

Tocynnau £ 10, o

 • Bore Coffi Dydd Mercher yn Eglwys y Drindod Sanctaidd
 • Eglwys y Santes Fair, Conwy
 • Parch Martin Pritchard (ebost neu 07523 615384)

Dewch draw am noson wych ar Ddiwrnod Annibyniaeth yr Unol Daleithiau!

Cymraeg

Gospel Songs of Elvis

Gospel Songs of Elvis

 • Wednesday 4 July
 • 7:30pm
 • Holy Trinity Church, Llandudno

Rev Wynne Roberts (Ysbyty Gwynedd) performs Elvis' Gospel Songs to raise money for the Dr. James Fund.

Dr. James is a hospital doctor in Lango, Uganda, whose whole education has been paid for by people from the Diocese of Bangor.

He is now completing his studies on a 3 year course in Kampala to become a a consultant paediatrician back in Lango, and people in the Diocese of Bangor are raising money to help with his studies.

Tickets £10, from

 • Holy Trinity's Wednesday Coffee Morning
 • St. Mary's Church, Conwy
 • Rev. Martin Pritchard (email or 07523 615384)

Please do come along for an excellent evening on US Independance Day!!!