minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube
09/07/2018 Cyffredinol / General

Goleuadau, sain a brecwast yng Ngŵyl Coda diolch i Esgobaeth Bangor!

Lights, sound and breakfast at Gŵyl Coda Festival from the Diocese of Bangor!

06/07/2018 Cyffredinol / General

Ymwelydd arbennig i Ysgol San Siôr!

A special visitor to Ysgol San Siôr

05/07/2018 Cyffredinol / General

Mae Eglwys Sant Cynon yn dathlu 90 mlynedd o wasanaethu Friog a'r Fairbourne

St. Cynon’s Church celebrates 90 years of serving Friog and Fairbourne

27/06/2018 Cyffredinol / General

Cwrdd â'r naw bydd yn dilyn yn ôl-draed Pedr Sant

Meet the nine who will follow in St. Peter's footsteps

27/06/2018 Cyffredinol / General

Dilyn yn ôl troed Pedr Sant– Naw o bobl sy’n barod i wasanaethu eraill a’u Harglwydd.

In the footsteps of St. Peter - Nine people ready to serve others and their Lord.

13/06/2018 Cyffredinol / General

Caneuon Gospal Elfis

Gospel Songs of Elvis

13/06/2018 Cyffredinol / General

Première Byd i Gyfansoddwraig Leol yng Nghadeirlan Bangor

World première for Local Composer at Bangor Cathedral

11/06/2018 Robert Townsend Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

O Lundain i Lanfairpwll, heb anghofio Llanidloes, ordeiniad ac Aberdaron: Curad yn symud i Ynys Môn

From London to Llanfairpwll, via Llanidloes, ordination and Aberdaron: Curate moves on to Anglesey

10/06/2018 Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Penodiad newydd ym Mro Cybi

New appointment in Bro Cybi

09/06/2018 Robert Townsend Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

O Dde Meirionnydd i Ogledd Meirionnydd, cyhoeddir swydd newydd i Ficer

From South to North Meirionnydd, Vicar’s new post is announced