minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
28/08/2018 Cyffredinol / General

Gardd Gweddi newydd Bro Ogwen

Bro Ogwen’s new Prayer Garden

05/08/2018 Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Ficer a churad newydd ar gyfer Bro Cwyfan

Mae Esgob Bangor – y Gwir Barchedig Andy John – yn falch ...

New vicar and curate for Bro Cwyfan

The Bishop of Bangor - the Right Reverend Andy John - is ...
05/08/2018 Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Ficer newydd i Fro Deiniol

New vicar for Bro Deiniol

19/07/2018 Cyffredinol / General

Ymunwch â Chadeirlan Bangor unwaith eto ar fore Sul!

Tune in to Bangor Cathedral once again on Sunday morning!

09/07/2018 Cyffredinol / General

Goleuadau, sain a brecwast yng Ngŵyl Coda diolch i Esgobaeth Bangor!

Lights, sound and breakfast at Gŵyl Coda Festival from the Diocese of Bangor!

06/07/2018 Cyffredinol / General

Ymwelydd arbennig i Ysgol San Siôr!

A special visitor to Ysgol San Siôr

05/07/2018 Cyffredinol / General

Mae Eglwys Sant Cynon yn dathlu 90 mlynedd o wasanaethu Friog a'r Fairbourne

St. Cynon’s Church celebrates 90 years of serving Friog and Fairbourne

27/06/2018 Cyffredinol / General

Cwrdd â'r naw bydd yn dilyn yn ôl-draed Pedr Sant

Meet the nine who will follow in St. Peter's footsteps

27/06/2018 Cyffredinol / General

Dilyn yn ôl troed Pedr Sant– Naw o bobl sy’n barod i wasanaethu eraill a’u Harglwydd.

In the footsteps of St. Peter - Nine people ready to serve others and their Lord.

13/06/2018 Cyffredinol / General

Caneuon Gospal Elfis

Gospel Songs of Elvis