minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

Sul y Galwedigaethau 2023

Dydd Sul 30 Ebrill

Mae Duw yn galw pawb i'w wasanaethu.

Mae Sul y Galwedigaethau yn gyfle i weddïo am gynnydd mewn galwedigaethau i weinidogaethau Cristnogol ac i annog pawb i fyfyrio ar alwad Duw ar eu bywyd ac i ystyried i ba bethau newydd maent yn cael eu galw. Mae’r adnoddau dwyieithog hyn wedi’u cynllunio i helpu i hwyluso gweddïo, addoli a myfyrio ar alwedigaeth a gweinidogaeth ar Sul y Galwedigaethau, a thrwy gydol y flwyddyn.

Cymraeg

Vocations Sunday 2023

Sunday 30 April

God calls everyone to serve.

Vocations Sunday is an opportunity to pray for an increase in vocations to Christian ministries and to encourage everyone to reflect on God's call on their life and to consider what new things they may be being called into. These bilingual resources are designed to help facilitate prayer, worship and reflection on vocation and ministry on Vocations Sunday, and throughout the year.