minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
22/01/2018
Robert Townsend
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Caplan Prifysgol a Chanon Mygedol newydd i Gadeirlan Bangor a Bro Deiniol

New University Chaplain and Honorary Canon for Bangor Cathedral and Bro Deiniol

15/01/2018
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Ordeiniad a Churadiaethau 2018

Cyhoeddi'r lle fydd pobl yn gwasanaethu

Ordination and Curacies 2018

Announcing where people will serve
14/01/2018
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Curad yn symud tua’r gogledd !

Mae Esgob Bangor – y Gwir Barchedig Andy John – yn falch ...

Curate moves north!

The Bishop of Bangor - the Right Reverend Andy John - is ...
13/01/2018
Cyffredinol / General

Cwmni Theatr yn dod i Nefyn

Mae Cwmni Theatr Riding Lights yn dod â sioe o gwmpas Cymru ...

Theatre Company comes to Nefyn

The Riding Lights Theatre Company is taking a show around Wales and ...
04/01/2018
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Archddiaconiaeth newydd!

Mae gan Esgobaeth Bangor bellach archddiaconiaeth newydd!

A new archdeaconry!

Diocese of Bangor now has a new archdeaconry!
18/12/2017
Canon Robert Townsend
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Negeseuon Nadolig Esgob Andy

Mae Esgob Bangor - y Gwir Barchedig Andrew John - yn falch ...

Bishop Andy's Christmas Messages

The Bishop of Bangor - the Right Reverend Andrew John - is ...
10/12/2017
Canon Robert Townsend
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Penodiad newydd i Fro Ystumanner

O Dartmoor i Dysynni: Ficer ac Arweinydd Ardal Weinidogaeth newydd i Fro ...

New Appointment to Ystumanner

From Dartmoor to Dysynni : new Vicar and Ministry Area Leader for ...
19/11/2017
Robert Townsend
Cyffredinol / General

Holi ac Ateb / Esgob Míth a Chil Dara, Pat Storey

Question & Answer / Bishop of Meath & Kildare, Pat Storey

06/11/2017
Robert Townsend
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

O Safaris i’r Eglwys yng Nghymru – gweinidog newydd yn ymuno â thîm Bro Ardudwy

From Safaris to the Church in Wales - a new minister joins the team in Bro Ardudwy

06/11/2017
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Symud tua’r Gogledd – penodiad newydd i Fro Moelwyn

Moving North - new appointment to Bro Moelwyn