minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
11/10/2018
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Cynhadledd 2018 : Anerchaid Esgob Andy

Conference 2018 : Bishop Andy's Address

05/08/2018
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Ficer a churad newydd ar gyfer Bro Cwyfan

Mae Esgob Bangor – y Gwir Barchedig Andy John – yn falch ...

New vicar and curate for Bro Cwyfan

The Bishop of Bangor - the Right Reverend Andy John - is ...
05/08/2018
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Ficer newydd i Fro Deiniol

New vicar for Bro Deiniol

11/06/2018
Robert Townsend
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

O Lundain i Lanfairpwll, heb anghofio Llanidloes, ordeiniad ac Aberdaron: Curad yn symud i Ynys Môn

From London to Llanfairpwll, via Llanidloes, ordination and Aberdaron: Curate moves on to Anglesey

10/06/2018
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Penodiad newydd ym Mro Cybi

New appointment in Bro Cybi

09/06/2018
Robert Townsend
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

O Dde Meirionnydd i Ogledd Meirionnydd, cyhoeddir swydd newydd i Ficer

From South to North Meirionnydd, Vicar’s new post is announced

17/05/2018
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Esgob Andy yn croesawu ymwelwyr o Lango, Uganda

Bishop Andy welcomes Ugandan visitors from Lango

14/05/2018
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Gwasanaeth i ddathlu ficer newydd Bro Cybi

Service to celebrate Bro Cybi’s new Vicar

12/05/2018
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Penodiad Canon Trigiannol i Gabidwl Cadeirlan Deiniol Sant, Bangor

Residentiary Canon appointed to the Chapter of St. Deiniol’s Cathedral, Bangor

29/04/2018
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Ymddiswyddiad y Parchedig Ddr Carol Roberts

Resignation of the Rev'd Dr Carol Roberts