minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
09/06/2018
Robert Townsend
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

O Dde Meirionnydd i Ogledd Meirionnydd, cyhoeddir swydd newydd i Ficer

From South to North Meirionnydd, Vicar’s new post is announced

17/05/2018
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Esgob Andy yn croesawu ymwelwyr o Lango, Uganda

Bishop Andy welcomes Ugandan visitors from Lango

14/05/2018
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Gwasanaeth i ddathlu ficer newydd Bro Cybi

Service to celebrate Bro Cybi’s new Vicar

12/05/2018
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Penodiad Canon Trigiannol i Gabidwl Cadeirlan Deiniol Sant, Bangor

Residentiary Canon appointed to the Chapter of St. Deiniol’s Cathedral, Bangor

29/04/2018
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Ymddiswyddiad y Parchedig Ddr Carol Roberts

Resignation of the Rev'd Dr Carol Roberts

13/04/2018
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Gweddi dros Syria

Prayer for Syria

30/03/2018
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Esgob Saunders Davies : 'Mae Cymro da ac ysbrydol wedi mynd at ei Arglwydd'

Bishop Saunders Davies : 'A great and spiritual Welshman has gone to the Lord'

27/03/2018
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Negeseuon Pasg Esgob Andy 2018

Negeseuon Pasg Esgob Bangor 2018 Mae Esgob Bangor - y Gwir Barchedig ...

Bishop Andy's Easter Messages 2018

The Bishop of Bangor - the Right Reverend Andrew John - is ...
25/03/2018
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Ficer Newydd ac Arweinydd Ardal Weinidogaeth Bro Cyfeiliog a Mawddwy

New Vicar and Ministry Area Leader for Bro Cyfeiliog a Mawddwy

21/03/2018
Oddi wrth yr Esgob / From the Bishop

Esgob Andy yn roi sylw yn dilyn y damwain yn LlAB Y Fali 2018-03-20

Bishop Andy comments following the accident at RAF Valley